Lära sig första hjälpen

Första hjälpen kan bli ett väldigt brett ämne om man ska försöka förbereda sig för alla typer av olyckor som kan ske. Men grundläggande information om några av de vanligaste skadorna, samt några av de mest allvarliga kan vara väldigt värdefull. Och befinner man sig på rätt plats vid rätt tillfälle kan man göra stor skillnad i någons liv.

Blödningar

Vid en blödning kan man först se till att höja den blödande extremiteten och försöka stilla blödningen med fingrar eller handflatan tryckt mot såret. Ring 112 om situationen ser ut att kräva ytterligare hjälp. Ta det säkra före det osäkra om det är svårt att bedöma.

Om förband eller något som kan simulera ett förband finns till hands är det bra att lägga ett tryckförband också. Kraftigt blödande personer bör läggas ned omedelbart för att förhindra ytterligare skador om de skulle förlora medvetandet. Förlorar personen för mycket blod hamnar de i chock.

Medvetslöshet

Det första man bör kontrollera med en medvetslös person är att de fortfarande andas. Gör de inte det kan de har drabbats av plötsligt hjärtstillestånd och då behöver man veta hur man gör hjärt- lungräddning. Alla kan med fördel lära sig detta genom att ta en kurs, då man får träna på attrapper som little anne eller liknande.

Andas dock personen av sig själv bör man gå vidare till att säkerställa öppna luftvägar, stoppa eventuella yttre blödningar och beroende på omständigheterna kan man behöva skydda personen mot kyla. Kontakta även 112 om det behövs ytterligare hjälp.

Brännskador

Brännskador är en relativt vanlig skada, men det handlar ofta om mindre allvarliga fall. En liten skada bör kylas ned med svalt vatten till smärtan går över. Om behovet finns kan man även lägga en salvkompress och ett förband ovanpå skadan. Ett förband bör bytas med två dagars mellanrum.

En större brännskada bör dock endast kylas ned en stund och ska sedan täckas med rena förband. Höj gärna upp den skadade extremiteten också. Sök sedan professionell vård. Även milda brännskador på barn eller äldre kräver vård. Lika så elektriska brännskador och brännskador större än en handflata.