När olyckan är framme

Oavsett anledningen bakom en olycka är verkligheten därefter fortfarande densamma. Beroende på skadans natur och allvarlighet kommer man ha en återhämtningsperiod framför sig där man behöver vara mer uppmärksam på vad man gör och i vilket utsträckning.

Var och när olyckan sker kan vara en viktig fråga då man kan ha rätt till ersättning av en form eller annan. En olycka som sker under arbetstid ska vara täckt av antingen ett kollektivavtal eller ett separat avtal ens arbetsgivare har upprättat. Om olyckan sker under ens fritid är det var och ens ansvar att hålla sig försäkrad. Olycksfallsförsäkringar täcker en under hela fritiden och utesluter normalt sett inte speciella aktiviteter.

Betyder olyckan att man behöver sjukskriva sig från sitt jobb gäller i regel samma saker som vid vanlig sjukdom. Vilket betyder att efter de första sju dagarna, helgdagar inkluderade, kommer man behöva ett sjukintyg från en läkare. Det är dock möjligt att få denna från dag ett om det finns särskilda skäl för detta. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut sjuklön de första 14 dagarna. Därefter är det Försäkringskassan som betalar ut. Normalt sett får man 80 % av sin vanliga lön som ersättning. Detta är oavsett om man jobbar heltid eller bara deltid.

Beroende på skadans natur kan det bli aktuellt att genomgå rehabilitering för att återställa kroppen. Detta är ofta styrke- och/eller balansövningar som hjälper en att återfå normal användning av kroppen igen. Vanligtvis är det en fysioterapeut som hjälper en att ta fram de bästa övningarna och hur man ska göra dem till att börja med. Men det blir ofta något man utför på egen hand hemma eller till och med på ett gym.