Varför det är viktigt med en utbildning i HLR

HLR

När en olycka händer går det snabbt. Risken finns att man står handfallen och skräckslagen tittar på. Samtidigt vet vi att det bästa man kan göra är: något! Att försöka men göra lite fel är långt bättre än att låta bli och vänta på räddningspersonal. Varje minut är värdefull när andning och hjärtfrekvens minskar till kritiska nivåer. Din insats, hur amatörmässig den än är, kan rädda liv samt minska risken för hjärnskador och organsvikt.

HLR-utbildning

Med en utbildning i HLR kan du känna dig säkrare i att utföra livräddande och livsuppehållande åtgärder för den som drabbas av andnöd, hjärtsvikt eller hjärtstopp. Kurser arrangeras av olika aktörer, bland annat HLR hjälpen. Under en sådan HLR-utbildning får man, förutom rätt HLR-teknik, också lära sig hur man kontrollerar att det verkligen rör sig om ett hjärtstopp, hur man använder ene hjärtstartare samt hur man lägger en medvetslös person i sidoläge.

Vem behöver HLR?

Alla, som har kontakt med andra människor. Framförallt kanske de som i sin yrkesroll har ansvar för andra, omsorgspersonal, lärare, pedagoger, idrottsledare, men varför inte personal inom turismnäringen, restaurangbranschen, samt de som jobbar inom transport, bygg och hantverkssektorn? Inom ett ett team som ansvarar man för varandras säkerhet. Inom tjänstesektorn man även ansvarar för kundernas trygghet. Att minst en familjemedlem kan HLR kan vara helt avgörande i vardagen, det visar den här berättelsen på.

Hur utför man HLR?

Vid medvetslöshet och onormal andning skall man larma 112. Därefter gäller det att göra så gott man kan, i väntan på ambulans. Frigör luftvägarna, om något täpper till halsen. Lägg personen i framstupa sidoläge och se om andningen underlättas. Hjärtkompressioner gör du själv genom att lägga båda händerna mitt på bröstkorgen, strax ovanför punkten där de nedersta revbenen möts. Pressa neråt, ca 5 cm på en vuxen person, och släpp sedan upp bröstkorgen helt. Upprepa 2 gånger i sekunden, 30 gånger. Revbenen kan brytas, men det kan inte hjälpas då det gäller att få liv i en person som annars riskerar att dö, eller få hjärnskador av syrebrist.

Inblåsningar gör du genom att först böja personens huvud bakåt, hålla för näsan och lyft hakan med två fingrar under den. Lägg din mun helt över personens mun och blås kraftigt in luft 2 gånger. Håll ett öga på bröstkorgen för att se att den höjer sig. Upprepa 2 gånger och återgå till hjärtkompressionerna.